Hướng dẫn

Để tham gia thi, các bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Bấm nút THAM GIA THI để bắt đầu điền các thông tin cá nhân.

Bước 2: Sau khi điền xong thông tin cá nhân bấm nút BẮT ĐẦU THI để lần lượt trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm. Lưu ý: Người thi phải điền đầy đủ thông tin cá nhân bắt buộc thì mới đi tiếp được đến phần bắt đầu thi. Thông tin cá nhân bắt buộc là thông tin đánh dấu *.

Bước 3: Sau khi trả lời xong 20 câu thì bấm nút NỘP BÀI THI.

Sau vài giây hệ thống sẽ hiển thị kết quả của người thi (gồm tổng điểm đạt được và thời gian thi).

Loading...